Home

800px-King_Rama_X_official
1
2
3
4
ผกก โน๊ต

พันตำรวจเอกอนุพันธ์ กันถารัตน์

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่พริก

สถานีตำรวจภูธรแม่พริก

บริหารสถานีอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

NO GIFT POLICY

ไม่ให้ – ไม่รับ และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ

 

แจ้งเตือน

การหลอกลวงออนไลน์

ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไปภายในและภายนอกสถานี

กิจกรรม

กิจกรรม อบรม พัฒนาศักยภาพ

Facebook Feed

ข่าวทั่วไปภายในและภายนอกสถานี

[custom-facebook-feed feed=1]